Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat lehet kötelező könyvvizsgálat, amikor a törvényi előírásoknak megfelelő feladatokat végez az arra megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személy, amelynek végén aláírásával hitelesíti a vállalat éves beszámolóját. Lehet azonban ennél sokkal mélyebb is, ilyenkor a könyvvizsgáló leás a folyamatok tranzakció szintjéig, és azt elemzi, mennyire hatékonyan működik a vállalat. Szállítók minősítése. Elvégzi a vállalat vagyonértékelését, ami fontos a finanszírozóknak, de azoknak a vállalatvezetőknek is, akiket komolyan érdekel a vállalati vagyon fedezeti struktúrája. A könyvvizsgáló munkája során felkutatja a valódi kockázatokat, elemzi és értékeli a szállítókat, a vevőket kockázati osztályokba sorolja, kialakítja koncepcióját az adattároláson, az adminisztrációs folyamatokon túlmenően a gyártás és logisztika, sőt az értékesítés és marketing feladatosztályig. A végén pedig különösképpen az összefüggéseket tárja a vezetők elé. Ne feledjük ugyanis, hogy egy külső szem, különösen egy pénzügyi- és folyamatszakértő avatott tekintete teljesen másképp lát egy vállalatot, mint a benne dolgozó, a napi feladatokban feloldódó kollégák.
Mérnökként kezdtem, majd mérnök-közgazdászként folytattam pályafutásomat. Az elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy egy nagyvállalat vezetői pozíciójában egy mérnök elemző hozzáállása legalább olyan fontos, mint egy közgazdász mikroökonómiai ismeretanyaga. A legfontosabb képesség pedig az elméleti tudás átültetése a gyakorlatba.

Kántor Dezső

Okleveles Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó

A munka jellemzően könyvvizsgálattal indul, aztán adótanácsadással folytatódik, majd vezetői tanácsadásban és folyamatszervezésben csúcsosodik ki.

Kántor Dezső

Okleveles Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó