Vezetői tanácsadás

A pénzügyi szemlélet az alapja minden elemzésnek, mert a buttom line, vagyis az eredmény mindig egy konkrét összeget takar. Egy vállalatnál mindenki ezért az adatért dolgozik, így ha innen indul ki egy elemzés, akkor a tulajdonosi kör akaratát, vagyis a vállalkozás valódi célját testesíti meg. Folyamatelemzés, vagyis a vállalat üzleti folyamatainak végigkövetése, a - sok esetben rejtett - összefüggések feltárása, azok egy nagyobb struktúrába helyezése és ábrázolása, érthető formába öntése a vezetői tanácsadás során a feladatot végző valódi munkája. Mitől hatékony egy vállalat?. A vezetők - amennyiben megismerik más osztályok működését - könnyebben alakítják a ki az összhangot, ami a vállalat egésze szempontjából az alfája és ómegája a hatékony működésnek. Az összhang megteremtése ugyanakkor egy bizonyos szinten már művészet. A vezetői tanácsadás fő feladata ide eljuttatni a vállalat vezetőit.
Mérnökként kezdtem, majd mérnök-közgazdászként folytattam pályafutásomat. Az elég hamar nyilvánvalóvá vált, hogy egy nagyvállalat vezetői pozíciójában egy mérnök elemző hozzáállása legalább olyan fontos, mint egy közgazdász mikroökonómiai ismeretanyaga. A legfontosabb képesség pedig az elméleti tudás átültetése a gyakorlatba.

Kántor Dezső

Okleveles Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó

A munka jellemzően könyvvizsgálattal indul, aztán adótanácsadással folytatódik, majd vezetői tanácsadásban és folyamatszervezésben csúcsosodik ki.

Kántor Dezső

Okleveles Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó